Met behulp van PC-DMIS en MCOSMOS software kunnen meetprogramma's gemaakt worden, om de meetmachine aan te sturen. Het maken van deze meetprogramma's kan vanuit thuis gebeuren, maar ook op locatie. Indien gewenst kan na het programmeren de meetmachine verder afgesteld en bediend worden. Als U geen meetmachine ter beschikking heeft, bestaat de mogelijkheid deze door Ambulante-Meettechniek te laten inhuren.

Als een product gemeten is wordt dit voorzien van een meetrapport en een Label. Het nummer op het meetrapport is overeenkomstig met het nummer op het label.

Men kan er ook voor kiezen om het meetprogramma in een vroeg stadium te laten maken, dit meetprogramma is dan klaar als de klant begint met produceren. Hiervoor moeten dan cadfiles (digitale tekeningen) aanwezig zijn.

Een andere mogelijkheid is dat u Ambulante-Meettechniek inhuurt voor het conventionele meten. Dit meten gebeurd dan met behulp van een schuifmaat, schroefmaat, hoogtemeter enz. en zou dan op locatie in de meetkamer dienen te gebeuren.


Visitors